Kurssin maksu on suoritettava viimeistään ennen toista kokoontumista.
Sairastapauksissa pyrimme järjestämään korvaavan kerran.
Korvattava kerta tapahtuu toisen vastaavan ryhmän yhteydessä.
Lasku lähetetään sähköpostilla.